Aakusti Oksanen teki lopputyönsä Helsingin yliopistolle perinteen välittymisestä.

Zoumanaa ja griottiperinnettä käsittelevä tutkimus: MUUSIKKO JUHLASSA: Perinne, mestarirumpali ja oppipoika burkinafasolaisissa kihlajaisissa Uskontotieteen pro gradu –tutkielma/ Humanistinen tiedekunta/ Aakusti Oksanen/ 2006. Työn ohjaajat Tom Sjöblom ja Kimmo

Palkinnot:
“Suomen Uskontotieteellisen Seuran Temenos -palkinto vuoden 2007 parhaasta uskontotieteellisesta pro gradu -tutkielmasta”. Helsinki 29.2.2008, Suomen uskontotieteellisen seura
“Uskontotieteen pro gradu -palkinto 2007”. Arvosana Laudatur. Helsingin yliopiston uskontotieteen laitos

Tutkielmasta sanottua:
“Oksanen on tehnyt työtään varten erinomaisen ja kattavan kenttätyön. Työn etnografinen osuus käsittelee laajasti Länsi-Afrikan ja Burkina Fason historiaa ja kulttuuria sekä griottien merkitystä kulttuurisen ja uskonnollisen tiedon välittäjinä.”

Ongelmanasettulun Oksanen rakentaa hienosti ja hänen syvällinen etnografinen tuntemuksensa ja tietämyksensä korvaa tässä työn teoreettisen ohuuden. Oksanen osoittaa syvällistä ja monipuolista aineen hallintaa. Työn metodisen viitekehyksen avulla hän kykenee uutta luovaan ja reflektoivaan pohdintaan siinä määrin, että tuloksilla voidaan katsoa olevan arvoa myös laajemmassa viitekehyksessä.” Professori René Gothòni ja amanuenssi Riku Hämäläinen, Helsingissä 5.12.2007

Lataa Pro gradu tästä: muusikko_juhlassa

Tutkielman liitteenä olleen In the Blood: Portrait of a Griot -lyhytdokumenttielokuvan traileri ja lisätiedot löytyvät tästä.