Kulttuurikoulutukset

Kulttuurikoulutus

Kuva: Aakusti Oksanen

Kulttuurikoulutus on suunnattu erityisesti työyhteisöille, oppilaitoksille, yhdistyksille ja muille toimijoille, jotka:

  • ovat vuorovaikutuksessa afrikkalaisen kulttuuripiirin kanssa,
  • tarjoavat opetusta afrikkaan ja/tai kulttuuriseen vuorovaikutukseen liittyen,
  • haluavat syventää tietojaan ja taitojaan monikulttuurisina toimijoina.

Djembepajan kulttuurikoulutusten tavoitteena on tarjota avaimia syvällisempään kulttuurisen ymmärrykseen suomalaisten ja afrikkalaisten välillä. Koulutuksissa keskitytään kulttuurisidonnaisten maailmankuviemme ja käytännön lähestymistapojemme tunnistamiseen ja ymmärtämiseen. Ymmärryksen ja tutuksi tekemisen kautta monilta pieniltä ja suuremmiltakin ongelmilta ja väärinkäsityksiltä vältytään. Erilaisuuden sijaan koulutuksessa korostetaan jaettua moniarvoisen ihmisyyden kokemusta.

kulttuurikoulutus -aaku ja moumouni -photoshopped -1

Kuva: Sita Sanou

Koulutuksen vetäjä, “kulttuuritulkki” Aakusti Oksanen FM on länsiafrikkalaisen uskontokulttuurin ja maailmankuvan asiantuntija. Oksanen on asunut Burkina Fasossa pitkiä ajanjaksoja vuodesta 2002 -lähtien ja toiminut paitsi musiikin opiskelijana, myös akateemisena tutkijana sekä esiintyvänä taiteilijana. Oksasen palkittu pro gradu -tutkielma Helsingin yliopiston uskontotieteen oppiaineessa käsitteli perinteen välittymistä Burkinafasolaisessa juhlakulttuurissa. Vuosien varrella Oksasen on luonut kiinteät ammatilliset ja henkilökohtaiset siteet Länsi-Afrikkaan ja saavuttanut yhä syvällisempää ymmärrystä monikulttuurisesta Afrikassa, sen paikallisperinteistä ja globalisaation mukanaan tuomista sosiaalisista, poliittisista ja taloudellisista vaikutuksista.

Kulttuurikoulutus räätälöidään aina kunkin tilaajan tarpeita parhaiten vastaavaksi kokonaisuudeksi. Koulutuksen sisältö voidaan toteuttaa luento-, ja/tai työpajaopetuksena. Koulutuksen yhteyteen on mahdollista tilata myös muita Djembepajan tapahtumatuotteita (ks. virkistyspäivä).

Djembepaja suosittelee vähintään 90 min (45min+45min.) koulutuspakettia. Tilanteesta riippuen lyhyempikin kesto on neuvoteltavissa.

Kulttuurikoulutuksen teemoja:

  • Suomalaisena Afrikassa: tavat ja työkulttuuri
  • Afrikkalaisena Suomessa: monikulttuurisessa ympäristössä työskenteleville
  • Länsi-Afrikka: kulttuuri, uskonto, yhteiskunta

Kysy tarjoustamme koulutuspäivällesi

Ota yhteyttä »